Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Zorganizowano konferencję ,,Samorząd pomocniczy na wsi wielkopolskiej: między tradycją a ponowoczesnością”. Jej celem była wymiana myśli i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu pomocniczego między środowiskiem samorządowym a naukowym. Wydano również publikację, która jest owocem powstałej na forum w/w konferencji dyskusji.

W dniu 13 października 2006 r., podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych ,POLAGRA-FARM" w Poznaniu KSS zorganizowało wystawę i konferencję „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy”, których celem była promocja dobrych praktyk w zakresie działania ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" a także przedsięwzięć innowacyjnych podejmowanych na terenach wiejskich m.in. w zakresie produkcji produktów regionalnych i lokalnych.

Czytaj więcej...

Celem projektu ,,Ukraińska Wszechnica Wiejska” było tworzenie sprawnych struktur demokratycznych na wsi ukraińskiej, obejmujących lokalne (wiejskie) ciała przedstawicielskie, porozumienia (stowarzyszenia) na poziomie regionalnym oraz system wsparcia inicjatyw wiejskich na Wołyniu. 

Czytaj więcej...

W 2005 r. KSS zrealizowało projekt „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt był realizowany na terenie 3 województw:
1. kujawsko-pomorskiego,
2. wielkopolskiego
3. zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...