Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Celem projektu ,,Ukraińska Wszechnica Wiejska” było tworzenie sprawnych struktur demokratycznych na wsi ukraińskiej, obejmujących lokalne (wiejskie) ciała przedstawicielskie, porozumienia (stowarzyszenia) na poziomie regionalnym oraz system wsparcia inicjatyw wiejskich na Wołyniu. 

Czytaj więcej...

W 2005 r. KSS zrealizowało projekt „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt był realizowany na terenie 3 województw:
1. kujawsko-pomorskiego,
2. wielkopolskiego
3. zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...

Projekt „Czas na odnowę” był kontynuacją projektu „Na wsi – odnowa” na terenie następnych czterech województw: małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji „Fundusz Współpracy” z projektu „Agro-NGO” realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Czytaj więcej...

Za realizację cyklu konferencji "Polska wieś - europejskie wyzwania" w 2002 roku KSS uzyskało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Pro Publico Bono.  Program „Polska wieś – europejskie wyzwania” był cyklem konferencji kontynuujących ideę spotkań przedstawicieli rządu z sołtysami i mieszkańcami wsi zrealizowaną przez KSS po raz pierwszy 10 lipca 2000 r. podczas Krajowej Konferencji Sołtysów i Środowisk Wiejskich pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Pana Macieja Płażyńskiego, z udziałem zaproszonych gości: Pani Katarzyny Skórzyńskiej- Podsekretarza Stanu UKIE, Artura Balazsa- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Bruno Dethomasa  - Ambasadora, Przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce, Pana Jerzego Plewy- Podsekretarza Stanu w MRiRW.
Był to także element szerokiego programu informowania społeczeństwa, adresowanego do mieszkańców wsi.