Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

W 2005 r. KSS zrealizowało projekt „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt był realizowany na terenie 3 województw:
1. kujawsko-pomorskiego,
2. wielkopolskiego
3. zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...

Projekt „Czas na odnowę” był kontynuacją projektu „Na wsi – odnowa” na terenie następnych czterech województw: małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji „Fundusz Współpracy” z projektu „Agro-NGO” realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Czytaj więcej...

Za realizację cyklu konferencji "Polska wieś - europejskie wyzwania" w 2002 roku KSS uzyskało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Pro Publico Bono.  Program „Polska wieś – europejskie wyzwania” był cyklem konferencji kontynuujących ideę spotkań przedstawicieli rządu z sołtysami i mieszkańcami wsi zrealizowaną przez KSS po raz pierwszy 10 lipca 2000 r. podczas Krajowej Konferencji Sołtysów i Środowisk Wiejskich pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Pana Macieja Płażyńskiego, z udziałem zaproszonych gości: Pani Katarzyny Skórzyńskiej- Podsekretarza Stanu UKIE, Artura Balazsa- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Bruno Dethomasa  - Ambasadora, Przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce, Pana Jerzego Plewy- Podsekretarza Stanu w MRiRW.
Był to także element szerokiego programu informowania społeczeństwa, adresowanego do mieszkańców wsi.