Ogłaszamy zwycięzców etapu wojewódzkiego VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Ogłaszamy zwycięzców etapu wojewódzkiego VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Zakończyliśmy etap wojewódzki VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Komisje wojewódzkie wyłoniły 16 laureatów na etap krajowy. Kto otrzyma Sołecką Nike? O tym zdecydują członkowie komisji (eksperci z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pracujący niezależnie w urzędach marszałkowskich). Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z listą przedsięwzięć oraz sołectw, które nadal są w grze i oczekują na ogłoszenie wyników krajowego konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.

Oto ZWYCIĘZCY WOJEWÓDZCY w kolejności alfabetycznej:

 1. Województwo dolnośląskie, gmina Międzylesie, sołectwo Goworów. Projekt pn. W kołowrocie historii – Izba Tkacka w Goworowie.
 2. Województwo kujawsko-pomorskie, gmina Topólka, sołectwo Sadłóg. Projekt pn. Warsztaty w ekologią w tle.
 3. Województwo lubelskie, gmina Sosnówka, sołectwo Wygnanka. Projekt pn. Zagospodarowanie i ogrodzenie placu wiejskiego w Wygnance.
 4. Województwo lubuskie, gmina Zbąszynek, sołectwo Dąbrówka Wielkopolska. Projekt pn. Izba Pamięci to nasze wspólne dobro.
 5. Województwo łódzkie, gmina Inowłódz, sołectwo Inowłódz. Projekt pn. Sielsko Anielsko – rewitalizacja Księżej Tamy w Inowłodzu.
 6. Województwo małopolskie, gmina Koszyce, sołectwo Przemyków. Projekt pn. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców sołectwa Przemyków.
 7. Województwo mazowieckie, gmina Zaręby Kościelne, sołectwo Pętkowo Wielkie. Projekt pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej miejsca integracji i rozwoju w sołectwie Pętkowo Wielkie.
 8. Województwo opolskie, gmina Dąbrowa, sołectwo Ciepielowice. Projekt pn. Ciepielowisko – zielona przystań.
 9. Województwo podkarpackie, gmina Dydnia, sołectwo Krzemienna. Projekt pn. Modernizacja „Skweru Dydyńskich” jako przykład zaangażowania mieszkańców na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy warunków życia wsi Krzemienna.
 10. Województwo podlaskie, gmina Łapy, sołectwo Łapy Pluśniaki. Projekt pn. Wiejski plac zakątkiem integracji.
 11. Województwo pomorskie, gmina Żukowo, sołectwo Tuchom. Projekt pn. Budowa i organizacja placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z przystanią.
 12. Województwo śląskie, gmina Skoczów, sołectwo Ochaby. Projekt pn. Powrót do tradycji.
 13. Województwo świętokrzyskie, gmina Sobków, sołectwa Mokrsko Dolne i Mokrsko Górne. Projekt pn. Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym.
 14. Województwo warmińsko-mazurskie, gmina Pasłęk, sołectwo Aniołowo. Projekt pn. Anielska wioska tematyczna.
 15. Województwo wielkopolskie, gmina Lipno, sołectwo Klonówiec. Projekt pn. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Klonówcu.
 16. Województwo zachodniopomorskie, gmina Przelewice, sołectwo Przywodzie. Projekt pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przywodziu – miejsce spotkań społeczności lokalnej.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy WSZYSTKIM sołectwom za trud, wysiłek i zaangażowanie w należyte przygotowanie dokumentacji konkursowej.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród dla nominowanych laureatów VI edycji konkursu, odbędzie się podczas ogólnopolskiej konferencji, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Termin: 15 maja 2023 r. godz.13.00
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
ul. Krakowska 24
45-075 Opole
https://filharmonia.opole.pl/

Program
12.30 Rejestracja uczestników (poczęstunek kawowy)
13.00 Rozpoczęcie uroczystości
13.10 Występ artystyczny dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca z Większyc (gm. Reńska Wieś)
13.20 Powitanie uczestników uroczystości Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
13.30 Blok I Podsumowanie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:
Prezentacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w województwie opolskim i nagrodzenie najciekawszych projektów
14.20 Wystąpienie Pana Antoniego Konopki – Członka Zarządu Województwa Opolskiego nt. roli funduszu sołeckiego w realizacji projektów Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
14.30 Występ wokalny Wojciecha Poprawy, stypendysty Marszałkowskich Talentów
14.40 Blok II Rozstrzygnięcie VI edycji krajowej konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” (prezentacja, wręczenie nagród dla 16 uczestników konkursu)
Pan Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
Pani Grażyna Jałgos – Dębska, przewodnicząca komisji konkursowej
15.30 Zakończenie uroczystości i poczęstunek

Sponsorzy wspierający nagradzane inicjatywy merytorycznie i finansowo:

 1. Związek Województw RP
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 3. Inea S .A.
 4. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o.
 5. Asekol
 6. Związek Powiatów Polskich
 7. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 8. Stowarzyszenie Klon/Jawor