Platforma dla rozwoju wsi

47

36 wójtów i burmistrzów z 15 województw podpisało w Strumieniu (woj. śląskie) porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) - nowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Inicjatorem powołania Sieci jest wojewoda opolski Ryszard Wilczyński. W spotkaniu wziął udział Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.

Czytaj więcej...

Pracowity rok KSS

48

Podsumowanie działań w 2012 roku, a także omówienie planów na ten rok zdominowały Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie. Wśród najważniejszych działań 2012 roku Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS, wymienił m.in: organizację konferencji ,,Wiejska Polska" w Licheniu; udział w Targach Gmina w Poznaniu, nad którymi KSS objęło patronat honorowy; stworzenie projektu „Sołectwa na Plus”; wypracowanie stanowiska dotyczącego wzmocnienia sołectw w trakcie posiedzenia Rady Krajowej KSS w Uniejowie. Odniósł się również do Lokalnych Grup Działania, których znaczenie będzie z roku na rok rosnąć.

Czytaj więcej...