Festyny bez kas fiskalnych

Barbara Czachura, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wzięła udział w posiedzeniu podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja na temat możliwości realizacji postulatów liderów społeczności wiejskiej i sołtysów w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych podczas festynów lokalnych.

Czytaj więcej...

Rola Sołtysa, Rady Sołeckiej w rozwoju społeczno-gospodarczym, społeczności wiejskich

49

W dniu 6 grudnia 2012 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego spotkali się sołtysi aby porozmawiać na temat „Roli Sołtysa, Rady Sołeckiej w rozwoju społeczno-gospodarczym, społeczności wiejskich”. Patronat nad konferencją objęła Pani Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, która w ciepłych słowach podziękowała za przybycie nazywając ich „marszałkami” lubuskich sołectw. Zwróciła też uwagę na to, że sołtysi nie pracują na etacie lecz przez 24 h na dobę realizują swoje zadania często społecznie. Edward Jednoszewski, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, omówił i zdefiniował role funduszu sołeckiego w rozwoju wsi. Natomiast Grzegorz Siwiński, dyrektor generalny KSS, przybliżył wszystkim 20-letnie działania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wspierające sołtysów i innych liderów wiejskich w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...