Prawie 30 lat KSS

Prawie 30 lat KSS

W specjalnym wydaniu Gazety Sołeckiej ukazało się m.in. kalendarium Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Z kronik stowarzyszeń sołtysów i KSS

1991

Liderzy wsi województwa konińskiego utworzyli Kolegium Sołtysów przy senatorze Ireneuszu Niewiarowskim. 

1992 

Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów 

Województwa Konińskiego. 

Sołtysi

ZOBACZ WIĘCEJ

XXVII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu

Sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich uczestniczyli w dniu 7 lipca br.  w XXVII Krajowej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu by modlić się w intencji polskiej wsi, jej mieszkańców.

Pielgrzymowanie sołtysów i przedstawicieli środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej

ZOBACZ WIĘCEJ

Konferencja „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?”

Konferencja „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?”, która odbyła się w dniu 6 lipca 2019 r. Domu Pielgrzyma Betlejem w Licheniu zainaugurowała obchody 25-lecia działalności KSS. 

Witając gości w swoim przemówieniu Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS wrócił do początków

ZOBACZ WIĘCEJ

Przesłanie prezydenta Lecha Wałęsy

Drugiego dnia posiedzenia Rady Krajowej w Europejskim Centrum Solidarności gościem sołtysów był laureat pokojowej Nagrody Nobla, b. przewodniczący „Solidarności”, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.

Prezydent podziękował sołtysom za chęć spotkania i pamięć, choć jak powiedział „minęło już tyle lat”. Powiedział,

ZOBACZ WIĘCEJ

Sołtysi w Europejskim Centrum Solidarności

Zjazd delegatów Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów odbył się w dniach 16–17 maja 2019 r. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności w miejscu szczególnym. Tuż obok Stoczni Gdańskiej i słynnej bramy, gdzie w latach 80. ub. wieku rozstrzygały się losy

ZOBACZ WIĘCEJ